RS232      返回上一级↑
联系方式

经理:010-62144528
销售:010-62158864
销售:010-62153995
销售:010-62144528
技术:010-62158865
业务:010-62153995
客服:010-62158865
传真:010-62158865

QQ联系:

经理:1489631700
销售: 349060987
销售:2453275191
技术: 945112109
技术: 102036711
业务:1005903087
业务: 945112109
客服: 417566538

麦宏科技

网址:
WWW.GPS.NET.CN

地址:北京市海淀区学
院南路38号智慧大厦
2604A

 

 

RS232
 [G-MOUSE 耳机线接…]
 [TTL/RS232/PS2接…]
 [GPS接收机 G-MOU…]
 [毕业设计/研发/实…]
 [G501 RS232 ps/2…]
 [毕业设计/研发/实…]
共有:6条 每页显示:24条   [首页] [上页] [下页] [尾页]   页次:1/1页 转到:  
          Copyright © 2009-2010 麦宏科技 All Rights Reserver.总访问数量:[4902894]  Supported by.www.zzzxxx.net